Referaty 9. Sympozjum Komiksologicznego

Autor: materiały prasowe
1 października 2009

Już po raz dziewiąty Krzysztof Skrzypczyk organizuje popularnonaukowe Sympozjum Komiksologiczne - w tym roku dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz współorganizowane przez Uniwersytet Łódzki. Jak zwykle w festiwalową niedzielę badacze opowieści rysunkowych z placówek naukowych z całego kraju będą zastanawiać się nad naturą materii komiksowej, a publiczność będzie mogła posłuchać interesujących referatów i naukowo podyskutować o historiach obrazkowych. Z kolei na festiwalowej giełdzie oraz w księgarni internetowej "Incal" będzie można nabyć antologię z tegorocznymi referatami, pt.: "Komiks a problem kiczu".

Komiks w szponach miernoty. Kicz, amatorszczyzna, prowincjonalizm, "kultowość" oraz wszechwładna komercjalizacja - wobec perspektyw nobilitacji artystycznej i społeczno-kulturowej komiksu w Polsce.

 • dr Adam Mazurkiewicz
  Plansze najgorsze. Kicz komiksu a kicz w komiksach
 • Jakub Woynarowski
  Entartete kunst? Przypadek komiksu: między kiczem a »nową przestrzenią« polskiej sztuki.
 • Tomasz Nowak
  Domagam się kiczu! O esencji, sednie i gwarancie integralności komiksu jako medium masowego.
 • dr Magdalena Lachman
  Wyjść sobie naprzeciw. O związkach literatury i komiksu - z perspektywy kiczu.
 • Michał Siromski
  Twórca w pułapce wszechmożliwości i bezkrytycyzmu. Problem tzw. poemiksu.
 • Aldona Modrzewska
  Kicz w postmodernistycznej perspektywie - na przykładzie komiksu »Wilq Superbohater«.
 • dr Marek Kochanowski
  Underground zmasakrowany, czyli anarchia na usługach ideologii i kiczu. Rzecz o »Likwidatorze« Ryszarda Dąbrowskiego.
 • Michał Słomka
  Polacy lubią brąz - czyli o heroizacji polskiej historii w komiksie.
 • Krzysztof Skrzypczyk
  Ukiczowienie komiksu. Wokół problemu (nad)interpretacji obrazów Roya Lichtensteina.
 • Anna Lorens
  Kicz w architekturze w kontekście inspiracji komiksem. Problem przenikania się dziedzin - od czytelności do dosłowności.
 • Magdalena Karkowska
  Kicz ma wielkie oczy. O specyfice obrazowań w animowanych adaptacjach mang.
 • dr Marcin Skorek
  Komiks poza kiczem - jako narzędzie edukacji medialnej i humanistycznej.
 • dr Tomasz Majewski
  Metamorfozy tożsamości etnicznej w komiksie jako egzemplifikacja odrzucenia schematów wartościowania gatunku.
 • Jakub Jankowski
  Kicz, miernota, szmira, sztuka. Jak walczyć ze stereotypowym myśleniem o komiksie?

4. października 2009 r. HOTEL "CENTRUM" (50 m od ŁDK-u), sala K (parter), w godz. 11:00 - 14:00

wstęp wolny

Z A P R A S Z A M Yblog comments powered by Disqus