Protokół z obrad Jury Konkursu na Krótką Formę Komiksową

Autor: materiały prasowe
5 października 2013

Protokół z obrad Jury Konkursu na Krótką Formę Komiksową pod hasłem "Prawdy i mity o obrocie bezgotówkowym", zorganizowanego przy XXIV Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi.

Jury Konkursu na Krótką Formę Komiksową pod hasłem "Prawdy i mity o obrocie bezgotówkowym" w składzie: Krystyna Łukasiewicz, Wojciech Birek (przewodniczący), Piotr Kasiński, Paweł Kwiatkowski i Witold Tkaczyk, obradujące w dniach 19-26 września 2013 r., po zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs pracami oceniło je i postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Pięć równorzędnych wyróżnień:

- trzecią nagrodę w wysokości 5000 zł brutto dla Krystiana Żelazo (scen. i grafika) za pracę pt. Spryciarz (nr 7)
- drugą nagrodę w wysokości 10000 zł brutto dla Dennisa Wojdy (scen.) i Sebastiana Skrobola (grafika) za pracę pt. Bicie serca (nr 72)
- pierwszą nagrodę w wysokości 15000 zł brutto dla Jana Mazura (scen.) i Unki Odya (grafika) za pracę pt. Prawdziwa historia Syzyfa (nr 8)

Jury stwierdza, że nadesłane na konkurs prace w większości w bardzo różnorodny i pomysłowy sposób zrealizowały określoną w regulaminie tematykę. Oprócz licznych prób przedstawienia zalet i obalania mitów o obrocie bezgotówkowym w formie komiksowego instruktażu nie zabrakło prac opartych na zaskakujących i oryginalnych skojarzeniach, co znalazło też wyraz w werdykcie. Cieszy też udział wśród laureatów zarówno doświadczonych, jak i młodych twórców.

Projekt został zrealizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Podpisy członków Jury:blog comments powered by Disqus