Nagrody 27. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier

Autor: materiały prasowe
1 października 2016

Nagrodę za najlepszy polski album komiksowy, wydany w okresie między festiwalami, jury w składzie Dominika Węcławek, Karol Konwerski, Jarosław Machała, Sebastian Frąckiewicz, Maciej Pałka, Marcin Kamiński i Piotr Kasiński przyznało Jackowi Świdzińskiemu za album Wielka ucieczka z ogródków działkowych wydany przez Kulturę Gniewu.

Nagrodę dla najlepszego polskiego wydawcy komiksów - za publikowanie znakomitych komiksów europejskich i amerykańskich, za atrakcyjne przypominanie dawnego i klasycznego polskiego komiksu oraz za wydawanie ciekawych albumów współczesnych polskich scenarzystów i rysowników organizatorzy przyznali Wydawnictwu Komiksowemu.

Doktorat humoris causa, czyli Nagrodę im. Papcia Chmiela za wybitne zasługi dla polskiego komiksu otrzymał Michał "Śledziu" Śledziński. W tym roku przyczynkiem do przyznania nagrody był - nieukazujący się już niestety - magazyn komiksowy "Produkt", którego Michał Śledziński był twórcą i redaktorem naczelnym. "Produkt" był niezwykle ważny dla rozwoju komiksu w Polsce - okazał się kuźnią rysowniczych i scenariuszowych talentów, wyznacznikiem nowych trendów oraz zdobywcą zupełnie nowej komiksowej publiczności.

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY KONKURSU NA KRÓTKĄ FORMĘ KOMIKSOWĄ, zorganizowanego przy XXVII Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi

Jury Konkursu na Krótką Formę Komiksową w składzie: Berenika Kołomycka, Wojciech Birek, Tomáš Prokůpek, Michał Rzecznik i Artur Wabik (przewodniczący) obradujące w dniach 20-25.09.2016 r., po zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs pracami oceniło je i postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Trzy równorzędne wyróżnienia:

- w wysokości 1 000 zł brutto dla Mateusza Wiśniewskiego (scenariusz), Piotra Nowackiego (grafika) i Łukasza Mazura (kolor) za pracę pt. „Beksa” (nr 63);

- w wysokości 1 000 zł brutto dla Mikołaja Ratki (scenariusz i grafika) za pracę pt. „Huehuetlahtolli – opowieści starców” (nr 65);

- w wysokości 1 000 zł brutto dla Branka Jelinka (scenariusz i grafika) za pracę pt. „Oskar Ed” (nr 35);

- trzecią nagrodę w wysokości 2 000 zł brutto dla Rocha Urbaniaka (scenariusz i grafika) za pracę pt. „Sedna” (nr 108);

- drugą nagrodę w wysokości 3 000 zł brutto dla Mateusza Wiśniewskiego (scenariusz) i Benjamina Bauchau (grafika) za pracę pt. „Garbage in, garbage out” (nr 7);

- pierwszą nagrodę w wysokości 4 000 zł brutto dla Tomasza Kontnego (scenariusz.) i Michała Gowarzewskiego (grafika) za pracę pt. „Za późno” (nr 86);

- Grand Prix konkursu na krótką formę komiksową XXVI Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w wysokości 6 000 zł brutto dla Bartosza Sztybora (scenariusz) i Henryka Glazy (grafika) za pracę pt. „Coś pękło” (nr 90).

Werdykt został wydany niejednogłośnie, lecz z wypracowanym w efekcie kompromisu przekonaniem, że nagradzamy najlepsze spośród ponad stu zgłoszonych na konkurs prac. Nagrodzone, a także wyróżnione przez Jury, komiksy odznaczają się sprawną konstrukcją fabularną i interesującą szatą graficzną. Mamy nadzieję, że przyznane przez nas nagrody staną się motywacją dla twórców i przyczynią się do dalszego rozwoju polskiego komiksu.blog comments powered by Disqus