Wieści MFK - 14 września 2005


plakatWśród gości, którzy potwierdzili przyjazd na tegoroczny MFK, znaleźli się Tadeusz Raczkiewicz (rysownik znany z łamów "Świata Młodych") oraz Michał "Śledziu Śledziński (szef "Produktu" i twórca Osiedla Swoboda). Przyjazd na festiwal potwierdzili też Szwajcarzy, ale jeszcze bez podania ostatecznego składu "ekipy".

*  *  *

Znamy już ceny wejściówek na festiwal. Piątek jak zwykle będzie za darmo. W sobotę cena biletu pozostaje bez zmian - 10 zł (dzieci do lat 12 wchodzą za darmo!). Niedziela - wejście bez opłat!

*  *  *

I wiadomość dla uczestników giełdy kolekcjonerskiej - wynajęcie stolika w sobotę 40 zł, a w niedzielę 20 zł. W sprawie rezerwacji należy kontaktować się z Łódzkim Domem Kultury, dzwoniąc na numer (42) 633 98 00 wew. 247 lub pisząc na adres festiwal@ldk.lodz.pl

*  *  *

Tegoroczne, piąte z rzędu ("Mały Jubileusz"!) Sympozjum Komiksologiczne odbędzie się w niedzielę 9 października. O tegorocznym sympozjum opowiada Krzysztof Skrzypczyk, jego organizator:

- W sympozjum udział weźmie w największy (i najważniejszego, jak dotąd) Klasyk Polskiej Myśli Komiksologicznej, czyli Krzysztof Teodor Toeplitz, który wreszcie - po "ładnych kilku" latach naszych starań i zabiegów - wyraził zgodę na przyjazd. KTT jest wybitnym znawcą problematyki kultury masowej (popularnej), dziennikarzem, scenarzystą filmowym; w niemalże każdym artykule z tych 50 zgłoszonych dotychczas na nasze sympozja pojawiają się odniesienia do jego Kanonicznej dla Polskiej Komiksologii książki pt. Sztuka Komiksu. Próba definicji nowego gatunku artystycznego (wydanej dokładnie 20 lat temu - w 1985 r.).
Temat sympozjum został dostosowany do tematyki nadesłanych referatów i brzmi: "Komiks w dobie postmodernizmu. O tendencjach tematycznych i formalnych we współczesnych komiksach".
Tytuły referatów:
- Prywatne śledztwo współczesnego czytelnika: na tropie intertekstualności w komiksowej opowieści detektywistycznej (Justyna Czaja);
- Próba krytyki artystycznej komiksu - w oparciu o analizę serii Funky Koval (Aleksandra Duralska);
- Postmodernizm w komiksie - na przykładzie The Book of Leviathan Petera Blegvada (Halina Gąsiorowska);
- Obrazki, kontekst, narracja. Próba zaktualizowania i dookreślenia definicji komiksu (Daniel Gizicki);
- Czy post-komiks? Tendencje postmodernistyczne w komiksie portugalskim - na przykładzie Najgorszej kapeli świata Jose Carlosa Fernandesa (Jakub Jankowski);
- Komiks a "-izmy". Uwagi na marginesie lektury Ratmana Tomasza Niewiadomskiego (Adam Mazurkiewicz);
- Sztuka - ironia - reklama społeczna. O komiksowych formach w twórczości Marcina Maciejowskiego (Joanna Roszak);
- Intertekstualność w komiksie jako źródło efektu artystycznego (Piotr Rydzewski);
- W poszukiwaniu psychologicznej głębi w komiksach współczesnych (Michał Siromski);
- Zobrazowane dźwięki. O "ułomnej audiowizualności" komiksu (Krzysztof Skrzypczyk);
- Nowe trendy rysunkowe w komiksach młodego pokolenia polskich twórców. Kilka spostrzeżeń obserwatora rynku wydawniczego (Filip Sobański).
Wszystkie powyższe teksty zostały zakwalifikowane do publikacji w Antologii referatów z sympozjum komiksologicznego, która będzie dostępna w sprzedaży podczas trwania całego Międzynarodowego Festiwalu Komiksu.
Sympozjum ma charakter otwarty - zapraszamy wszystkich ponadstandardowo interesujących się komiksem oraz jego teorią (komiksologią) do udziału w spotkaniu i dyskusji.
blog comments powered by Disqus