2007.05. - "Komiks polski za granicą" - cykl wystaw komiksowych

Autor: Piotr Kasiński
11 maja 2007

KOMIKSOWA ŁÓDŹ

Wystawa KOMIKSOWA ŁÓDŹ to prezentacja komiksów, które zdobyły główną nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu w Łodzi. Organizowany od 1991 roku konkurs to jeden z najważniejszych punktów łódzkiej imprezy. Po trudnych początkach w czasach, gdy w Polsce niemal w ogóle nie powstawały nowe komiksy, stale się rozwija. Poziom prac rośnie z każdym rokiem. W 2006 roku napłynęło na niego niemal sto prac z Polski, Austrii, Irlandii i Czech. W ubiegłych latach w konkursie startowali autorzy z takich krajów, jak Japonia, Izrael, Rosja, Niemcy czy Brazylia. Twórcy przysyłają do Łodzi prace o dowolnej tematyce, których objętość nie przekracza 8 stron. Niemal wszystkie pokazywane są na wystawie, a najlepsze trafiają do festiwalowego katalogu.

Autorzy startują w dwóch kategoriach: amatorów i profesjonalistów. W każdej z nich przyznawane są trzy nagrody. Spośród wszystkich prac profesjonalne jury wybiera tę najlepszą, której autor dostaje nagrodę Grand Prix. Wszyscy laureaci gratyfikowani są finansowo. Udział w konkursie, a zwłaszcza zdobycie jednej z nagród, często bywa przepustką do komiksowej kariery. Autorzy, którzy wygrywali konkurs, mają już na koncie opublikowane albumy w Polsce i za granicą. Specjalną nagrodę dla zdobywcy Grand Prix - wyjazd na największy europejski festiwal komiksu w Angouleme - funduje Ambasada Francji.

KOMIKSOWA ŁÓDŹ to zbiór prac najlepszych polskich rysowników młodego pokolenia, z których wielu ma już na koncie opublikowane albumy oraz międzynarodowe sukcesy. Wśród nich są m.in. artyści związani z Łodzią: Przemysław Truściński, Tomasz Piorunowski i Agnieszka Papis, Adrian Madej, Krzysztof Ostrowski i Sławomir Kiełbus. Na wystawie pokazane zostaną także prace Krzysztofa Garwonkiewicza (oprócz kilku albumów wydanych w Polsce opublikował dwa znakomicie przyjęte na Zachodzie), Tomasz Leśniaka i Rafała Skarżyckiego oraz Pawła Zycha (dzięki zwycięstwie na festiwalu w Łodzi w ubiegłym roku doczekał się debiutanckiego, profesjonalnie wydanego albumu). W sumie wystawa obejmuje szesnaście komiksów z lat 1991-2006. Wszystkie komiksy tłumaczone na język kraju, w którym ekspozycja jest pokazywana. Podobnie notki o autorach oraz informacja o Międzynarodowym Festiwalu Komiksu.

Projekt "Komiks polski za granicą" obejmuje trzy wystawy. Pierwsza rozpocznie się jeszcze w kwietniu 2007 roku w Wiedniu. Druga będzie miała miejsce w Moskwie podczas tamtejszego festiwalu komiksu "Kommissja". Trzecia zaplanowana jest na listopad w Amsterdamie.

Organizacja wystaw polskiego komiksu za granicą to jedno z zadań, jakie stawia przed sobą łódzki Międzynarodowy Festiwal Komiksu. Dzięki temu spełnia ważny cel, jakim jest promocja polskiej sztuki poza granicami kraju. Organizacja tego rodzaju ekspozycji jest też znakomitym sposobem na promocję Łodzi i łódzkiego regionu. Dzięki takim przedsięwzięciom Łódzkie coraz bardziej kojarzone jest w Europie jako miejsce, które ma ogromne znaczenie dla polskiego i europejskiego komiksu. Międzynarodowy Festiwal Komiksu jest też jedyną łódzką imprezą, która zajmuje się promocją swoich laureatów nawet wiele lat po tym, gdy wygrali konkurs towarzyszący festiwalowi. Do tej pory MFK zorganizowało już wystawy polskiego komiksu w Brukseli, Wiedniu, Moskwie, Wilnie, Kijowie, Budapeszcie i Lyonie.

Organizator:
ŁÓDZKI DOM KULTURY
Partner:
STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW "CONTUR"
Partnerzy zagraniczni:
VEREIN IDEE DIREKTE AKTION (Wiedeń)
BIG ANT (Moskwa)
ANIMATION ART GALERIE (Amsterdam)
Patroni medialni:
Gazeta Wyborcza, Radio Łódź, TVP3, Kalejdoskop, Reymont.pl, Magazyn 042, Wrak.pl, Gildia.pl, Aleja Komiksu, Komiks.polter.pl

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Program Operacyjny "Promocja kultury polskiej za granicą"

LAUREACI ŁÓDZKICH IMPREZ KOMIKSOWYCH 1991-2006

 • II Ogólnopolski Konwent Twórców Komiksu w Łodzi KOMIKS 1991
  • I nagroda - ROBERT WAGA - BEZ KOMENTARZA
 • III Ogólnopolski Konwent Twórców Komiksu w Łodzi KOMIKS 1992
  • Grand Prix - KRZYSZTOF GAWRONKIEWICZ i SŁAWOMIR ROGOWSKI - 1969
 • IV Ogólnopolski Konwent Twórców Komiksu w Łodzi KOMIKS 1993
  • Grand Prix - PRZEMYSŁAW TRUŚCIŃSKI - PIEKŁO
 • V Ogólnopolski Konwent Twórców Komiksu w Łodzi KOMIKS 1994
  • Grand Prix - ALEKSANDRA CZUBEK-SPANOWICZ - MIASTO NOCĄ
 • VI Ogólnopolski Konwent Twórców Komiksu w Łodzi KOMIKS 1995
  • Grand Prix - TOMASZ PIORUNOWSKI I AGNIESZKA PAPIS - MENUET
 • VII Ogólnopolski Konwent Twórców Komiksu w Łodzi KOMIKS 1996
  • Grand Prix - SŁAWOMIR JEZIERSKI - O SKARBIE, CO OBCYM SIĘ NIE DAŁ
 • VIII Ogólnopolski Konwent Twórców Komiksu w Łodzi KOMIKS 1997
  • Grand Prix - ADRIAN MADEJ - KRÓTKIE ZDARZENIE W GWIAZDOZBIORZE
 • IX Ogólnopolski Konwent Twórców Komiksu w Łodzi KOMIKS 1998
  • Grand Prix - PIOTR KANIA i JACEK WALISZEWSKI - ON, OBRAZ I ONA
 • X Ogólnopolski Festiwal Komiksu w Łodzi KOMIKS 1999
  • Grand Prix - TOMASZ LEŚNIAK i RAFAŁ SKARŻYCKI - JEŻ JERZY
 • XI Międzynarodowy Festiwal Komiksu w Łodzi KOMIKS 2000
  • Grand Prix - KRZYSZTOF GAWRONKIEWICZ i DENNIS WOJDA - KRZESŁO W PIEKLE
 • XII Międzynarodowy Festiwal Komiksu w Łodzi KOMIKS 2001
  • Grand Prix - KRZYSZTOF OSTROWSKI i DENNIS WOJDA - PANTOFEL PANNY HOFMOKL
 • XIII Międzynarodowy Festiwal Komiksu w Łodzi KOMIKS 2002
  • Grand Prix - SŁAWOMIR KIEŁBUS - O TYM, JAK CHŁOP BABY SZUKAŁ
 • XIV Międzynarodowy Festiwal Komiksu w Łodzi KOMIKS 2003
  • Grand Prix - JERZY OZGA i RAFAŁ URBAŃSKI - MOJA ZIEMIA OBIECANA
 • XV Międzynarodowy Festiwal Komiksu w Łodzi KOMIKS 2004
  • Grand Prix - PAWEŁ ZYCH - ŻYCIE TO NIE BAJKA
 • XVI Międzynarodowy Festiwal Komiksu w Łodzi KOMIKS 2005
  • Grand Prix - JACEK KRUMHOLC - TRUPA
 • XVII Międzynarodowy Festiwal Komiksu w Łodzi KOMIKS 2006
  • Grand Prix - ADRIAN MADEJ, PAWEŁ MARSZAŁEK i ROBERT OLESIŃSKI - DEMOKRACJA

Regulamin konkursu na krótką formę komiksową.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich. Tematyka komiksów dowolna. Technika wykonania prac w zakresie: rysunku, malarstwa, grafiki komputerowej i fotografii. W konkursie mogą wziąć udział tylko komiksy nigdzie dotąd niepublikowane.

Nadesłane na konkurs prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
- profesjonaliści (do tej kategorii należą twórcy mający za sobą publikacje w albumach lub czasopismach dostępnych w oficjalnym obiegu, z wyłączeniem katalogów MFK).
- amatorzy (zdobywcy pierwszego miejsca w tej kategorii w kolejnych konkursach będą startowali w kategorii profesjonaliści).
Uczestnik sam deklaruje, w której kategorii będzie startować. Organizatorowi przysługuje prawo do weryfikacji deklaracji uczestników.

Uczestnik konkursu może przysłać jedną pracę komiksową stanowiącą zamkniętą całość, o maksymalnej objętości ośmiu plansz. Plansze wyłącznie w pionowym formacie A3 (297 x 420 mm) lub A4 (210 x 297 mm), powinny na odwrocie posiadać czytelnie napisany tytuł pracy, numer strony, dopisek "profesjonalista" lub "amator" oraz dane autorów(ów): imiona, nazwiska oraz funkcje (rysownik, scenarzysta, itp.), dokładny adres, adres e-mail oraz numer telefonu. Plansze powinny być sygnowana nazwiskami autorów wyłącznie na odwrocie. Do oryginalnych plansz, kserokopii bądź wydruków należy dołączyć płytę CD z pracą w wersji elektronicznej (format plików: tiff, CMYK, A4 - 300 DPI). Prace, które nie dotrą do organizatora na CD, nie zostaną zamieszczone w katalogu. Prace powinny być zapakowane w podpisana sztywną teczkę, co umożliwi ich zwrot za pośrednictwem poczty (kserokopie i wydruki nie podlegają zwrotowi).

Prace należy przesłać na adres: Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, z dopiskiem: KOMIKS 2007. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31 sierpnia 2007 roku. Wpisowe z tytułu uczestnictwa w konkursie wynosi 30 zł - dla uczestników z Polski i 15 euro dla uczestników z zagranicy. Prosimy o przesłanie tej kwoty na konto: Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, PKO BP O/Łódź, Nr 44 1020 3352 0000 1002 0014 2562, oraz dołączenie dowodu wpłaty do wysyłanych prac.

Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu. Prace dopuszczone do konkursu eksponowane będą na wystawie konkursowej w Łódzkim Domu Kultury podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu (organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji prac, które zostaną pokazane na wystawie). Każdy uczestnik konkursu będzie miał zapewniony bezpłatny wstęp na wszystkie imprezy festiwalowe. Ponadto każdy uczestnik, którego praca znajdzie się w festiwalowym katalogu, otrzyma katalog za darmo. O wynikach konkursu zadecyduje głosowanie specjalnego jury powołanego przez organizatora festiwalu. Jury, po obejrzeniu wszystkich prac nadesłanych na konkurs, przyzna trzy nagrody w kategoriach profesjonaliści i amatorzy (I, II, III miejsce) oraz Grand Prix MFK 2007. Laureat nagrody Grand Prix otrzyma nagrodę specjalną w postaci podróży i pobytu na festiwalu komiksu w Angouleme we Francji, ufundowaną przez Ambasadę Francji w Polsce. Nagrody zostaną wręczone w dniu 6 października 2007 roku w Łódzkim Domu Kultury podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu.

Wystawa Konkursowa po zakończeniu ekspozycji w Łódzkim Domu Kultury, prezentowana będzie w innych miastach Polski. Zdobywca Grand Prix Festiwalu będzie miał zaszczyt zaprojektować elementy wizerunku graficznego Międzynarodowego Festiwalu Komiksu w roku 2008 i przedstawić go organizatorom do końca roku kalendarzowego 2007. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zrezygnowania z projektu laureata jeśli uznają, że projekt nie spełnia ich oczekiwań artystycznych i w takim wypadku zlecą prace projektowe wybranemu przez siebie artyście.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji wybranych prac w katalogu Wystawy Konkursowej, oraz w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych i Internecie jako formę promocji autora i festiwalu. Prawo to organizatorzy zastrzegają sobie na wszystkie przyszłe lata, w których będzie organizowany MFK, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mogli prezentować wybrane prace w wydawnictwach jubileuszowych. Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do udostępnienia prac konkursowych do jednorazowej emisji sponsorowi festiwalu, w formie druku lub publikacji w Internecie. Ponadto nadesłanie pracy na konkurs traktowane jest jako wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych wydawcom zainteresowanym współpracą z uczestnikami konkursu (chyba, że uczestnik postanowi inaczej dołączając do pracy stosowne oświadczenie).

Po zakończeniu cyklu wystaw oryginały prac konkursowych można będzie odebrać w biurze festiwalu, lub w ciągu trzech miesięcy zostaną odesłane pocztą.

Organizatorzy: Łódzki Dom Kultury i Stowarzyszenie Twórców CONTUR
blog comments powered by Disqus