Duch Wolności - 1

okładka
Scenariusz: Maciej Pałka
Rysunek: Maciej Pałka
Okładka: Maciej Pałka

Czwartego czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze w powojennej historii Polski, demokratyczne wybory do parlamentu. Jest to data przełomowa, bowiem znakomita większość społeczeństwa, która wzięła udział w głosowaniu, opowiedziała się po stronie przemian i kategorycznie odrzuciła dotychczasową formę sprawowania władzy. Tego dnia Polska odniosła olbrzymie zwycięstwo nad systemem komunistycznym i jako pierwsza dała sygnał pozostałym krajom bloku sowieckiego do rozpoczęcia transformacji i zrzucenia totalitarnego jarzma. I choć ustalenia Okrągłego Stołu zabezpieczały udział PZPR w rządzeniu bez względu na wynik wyborów, to przekazanie pełni władzy ludziom wybranym przez społeczeństwo stało się już tylko kwestią czasu.

Komiks można przeczytać tutaj.

Wydawnictwo: Ośrodek Brama Grodzka
6/2014
Liczba stron: 28
Format: cyfrowy
Wydanie: I
Cena z okładki: 0 zł

Inne komiksy z serii:


blog comments powered by Disqus