Podróż przez wieki w poszukiwaniu ekonomii społecznej

okładka
Scenariusz: Maciej Jasiński
Rysunek: Łukasz Ciaciuch

Zapraszamy do podróży po świecie ekonomii społecznej z Kazimierzem Wielkim.

W komiksie zostały przedstawione jedynie niektóre spośród podmiotów ekonomii społecznej (PES). Wszystkie wybrane przez nas organizacje wspierają osoby wykluczone społecznie: niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych lub z problemami alkoholowymi. Dzięki swojej aktywności, PES nie tylko tworzą nowe miejsca pracy, ale również szerzą wartości ekonomii społecznej: współodpowiedzialność, mobilizację obywatelską oraz aktywizację zawodową. PES działają także na rzecz społeczności lokalnej poprzez stwarzanie jej możliwości do integracji, poznania się i wspólnej aktywności.

Mamy nadzieję, że wspólnie z Kazimierzem Wielkim odkryjecie pasjonujący i ważny świat ekonomii społecznej.

Publikacja powstała w ramach projektu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Ill, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Wydawnictwo: Gineka
3/2015
Liczba stron: 24
Format: B5
Oprawa: miękka
Papier: kredowy
Druk: kolor
Wydanie: I
Cena z okładki: 0 zł


Inne komiksy z serii:


blog comments powered by Disqus