Przedmowa i fragmenty tekstów z "Segmentów"

Autor: materiały prasowe
8 marca 2018

Tom pierwszy
Przedmowa

Richard Malka jest kimś więcej niż błyskotliwym prawnikiem z Paryża. Jest architektem, twórcą światów i zapalonym filozofem panujących w nich ustrojów społecznych. Jest pomysłodawcą kosmogonii o ogromnym rozmachu, w której z naturalnym dla siebie humorem mierzy się z nieskończonymi przestrzeniami.

Dzięki poczuciu humoru udało mu się wyjść zwycięsko z impasu, w jakim znalazła się współczesna literatura fantastyczna, zakleszczona i rozdarta między marnością naszej wyobraźni w dziedzinie fikcji, a dokonaniami sfery naukowej.

Koncept „Unii Galaktycznej Segmentów Funkcjonalnych” zakłada wszechświat pozbawiony wad, zarządzany porządkiem absolutnym, ale i złowieszczym, który ma na celu wyeliminowanie konfliktów międzyludzkich.

Wszechświat jest zdefiniowany: jednostki lubujące się w seksie, narkotykach i hazardzie są umieszczane, zgodnie z wolą najwyższej administracji, na planecie Voluptyda. Inni: handlowcy, bankierzy, finansiści są z urzędu kierowani na planetę Mercante.

Siedem planet organizuje życie mieszkańców galaktyki, zapewniając zaspokojenie każdego znanego ludzkości pragnienia.

Z czasem, konflikty wewnątrz ujednoliconych społeczności okazują się bardziej zacięte niż wcześniejsze wojny. Czar utopii się rozwiewa i z każdą stroną komiksu, który trzymacie dzisiaj w dłoniach, dostrzegamy coraz wyraźniejszą lekcję: niezłomna i niezbywalna wolność człowieka zatrzyma każdą, nawet najbardziej szaloną próbę utemperowania.

W efekcie obserwujemy piękną i pociągającą Jezreel - przypisaną przez prawo do Voluptydy - stojącą przed Trybunałem Galaktycznym za odmowę wzięcia udziału w orgii, ośmielającą się zaoponować: „Panie Przewodniczący, za pozwoleniem, sama decyduję o moich przyjemnościach…”
Wyrok zapada natychmiast: „Sąd skazuje pannę Seth na dwa lata prostytucji na Sodomii!”

To tylko jeden z przykładów, które dzięki lekkiej formie, ale bogatej treści, zapewniają czytelnikowi solidną porcję przemyśleń podczas lektury.

Claude Lanzmann

Wyciąg z encyklopedii galaktycznej

Rozdział poświęcony początkom segmentyzmu.

John HUGHLINGS JACKSON:

Neurolog brytyjskiego pochodzenia, który w 1874 roku wykazał różnice w rozmiarze półkul mózgowych oraz udowodnił, że jedna z półkul jest zawsze dominująca. Roger W. Sperry – neurofizjolog oraz laureat nagrody Nobla – opisze później różnice w specjalizacji obydwu półkul mózgu człowieka.

Georges Dumezil (1898-1986):

Członek Francuskiej Akademii Nauk, filolog. Opracował teorię trójdziału organizacyjnego, która głosiła pogląd, że społeczności zawsze organizują się wokół trzech głównych sektorów społecznych: religii, wojny oraz produkcji, co odzwierciedlało średniowieczny podział społeczny na mnichów, żołnierzy oraz rolników.

Carl Gustav Jung (1875-1961)

Szwajcarski psychiatra, który zapoczątkował badania nad typami psychologicznymi. Opracował podział na cztery funkcje osobowości: percepcja, intuicja, myślenie oraz odczuwanie. Ustalił, że u każdej jednostki, jedna z funkcji jest dominująca.

Isabel MYERS oraz Katherine BRIGGS:

Opracowały tzw. MBTI – wskaźnik osobowości Meyers i Briggs, powstały jako rozwinięcie teorii Junga. Test rozróżnia 16 rodzajów osobowości, identyfikowanych na podstawie indywidualnych preferencji jednostki. Pod koniec XX wieku był to najpopularniejszy test na planecie (2 miliony testujących rocznie). Odległy przodek testu Armagedona.

XX wiek czasu ziemskiego jest bardzo istotny dla rozwoju fragmentaryzmu. Wniósł niezwykle dużo do podwalin naukowych i ideologicznych tego ustroju oraz przyczynił się do ukształtowania filozofii oraz systemu prawnego przewodników UGSF.

Rozdział poświęcony „neuronetowi”

1958: Jack Kilby opracowuje pierwszy układ scalony dla Texas Instrument.

1965: sformułowano prawo Moora, które zakładało podwojenie możliwości obliczeniowych układów scalonych co dwa lata, aż do roku 2017, gdzie miniaturyzacja kolejnych generacji układów napotkałaby problem fizycznych ograniczeń używanych materiałów.

1971: zbudowano układ scalony złożony z 2300 tranzystorów.

2000: najnowszy procesor Pentium 4 zawiera 42 miliony tranzystorów. Przewidywania zakładają, że procesory zbudowane na bazie krzemu przestaną pomnażać moc obliczeniową w 2015 roku.

2002: pierwsze eksperymenty Leonarda Adelmana (NASA) z procesorami zbudowanymi z fragmentów DNA, co stało się początkiem zmian w podejściu do tej dziedziny nauki.

2021: zastąpienie silikonu nićmi DNA podczas budowy procesorów pozwoliło na wydajniejszą miniaturyzację, procesory zmniejszyły się do rozmiaru komórek organizmu, co umożliwiło z kolei tworzenie wydajnych implantów.

2028: Pierwszy, działający bioprocesor wszczepiony do kory mózgowej.

2031: Pierwszy bioprocesor mogący łączyć się z Internetem.

2042: prawie cała ludzkość posiada implanty bioprocesorów. Nieliczne grupy odmawiają przyłączenia się do neuronetu, jednak źródło ich przekonań – niechęć do sieci społecznościowych - spycha je jednocześnie na margines społeczeństwa, uniemożliwiając komunikację i edukację (telefony, telewizja, książki, przewodniki etc., wszystko istnieje teraz w neuronecie).

Człowiek „nienowoczesny”, mający za przodków ludzi, którzy odrzucili: najpierw GMO, a później nanotechnologię, szybko wymiera. Według nich oznaczało to koniec ery homo sapiens i początek ery homo communicans.

Segmenty

Scenariusz: Richard Malka
Rysunek: Juan Gimenez
Wydawnictwo: Scream Comics
Rok wydania polskiego: 7/2016
Tytuł oryginalny: Segments: Lexipolis / Voluptide / Neo Sparte
Wydawca oryginalny: Glénat
Rok wydania oryginału: 2011 / 2012 / 2014
Liczba stron: 144
Format: 240x320 mm
Oprawa: twarda
Papier: kredowy
Druk: kolor
Dystrybucja: księgarnie, internet
ISBN-13: 9788365454119
Wydanie: I
Cena z okładki: 119 zł
Materiały powiązane:blog comments powered by Disqus