Konkurs "Obcy"

Autor: CD Jack
12 stycznia 2006

Wydawnictwo Labirynt zaprasza serdecznie wszystkich twórców, znanych i nieznanych, zaawansowanych i początkujących do udziału w konkursie na grafikę, komiks i opowiadanie do albumu p.t.: OBCY.

Konkurs graficzny jest przeznaczony dla artystów używających tradycyjnych technik jak też digitalnych.

OBCY – kim są?

Wyobraźnia i nauka podsuwają nam nieskończoną mnogość wyobrażeń pozaziemskich form życia.
Czy obcy są podobni do nas? Są wielkości wirusa, a może planety? Czy można ich zobaczyć, a może ich obecność mogą zarejestrować tylko maszyny? Czy pochodzą z odległych planet, czy też są z nami i obserwują Ziemię od zawsze? A może zamieszkują wymiary przestrzeni niedostępne ludziom?
Czy w ogóle istnieją obcy? Czy obliczanie prawdopodobieństwa życia na innych planetach ma sens w konfrontacji z ludzkim mistycyzmem?
Jeżeli inne światy są zamieszkałe, to przez kogo? Jeżeli obcy podróżują w przestrzeni to jak, a jeżeli nie opuszczają swych siedlisk to jak my możemy do nich dotrzeć?
Aby usystematyzować dociekania i wizje artystyczne postanowiliśmy podzielić graficzną część albumu na następujące kategorie:

 • Obcy świat ( wizje powierzchni zamieszkałych ciał niebieskich, ekosystemów, siedlisk, miast, itd.)
 • Spotkanie ( ślad pierwszego spotkania, kontakt, atak, akcja ratownicza, itd.)
 • Obcy wśród nas ( trudne do wykrycia organizmy i urządzenia, biologiczne i mechaniczne infiltracje naszej cywilizacji, wspólnota, zniewolenie, mieszanie ras, obcy w naszej przeszłości i przyszłości ,itd.)
 • Obce technologie ( pojazdy, urządzenia i broń, żywność, medycyna, przedmioty użytku osobistego, architektura, itd.)

Nowością w konkursie "OBCY" jest możliwość dodania rozbudowanego opisu do prac graficznych!

Opis może dotyczyć np. widocznych na ilustracji form życia lub szczegółów pojazdu. Może też być krótką formą literacką np.: dialogiem prowadzonym przez zobrazowane postacie, wierszem, komunikatem, rozkazem, zapisem z dziennika pokładowego, itd.
Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do korekty i dokonania skrótów nadesłanych opisów. (Oczywiście, dołożymy starań aby wprowadzać tylko niezbędne poprawki. Wierzymy, że autorzy postarają się aby opisy były poprawne literacko i gramatycznie. Zdajemy sobie jednak sprawę, że niektórzy autorzy przyślą nam „surowe” teksty wymagające korekty). Wydawnictwo zastrzega sobie również prawo do rezygnacji z druku opisu jeżeli jego forma będzie zupełnie niezrozumiała ( np. (<< ) lub zawierająca błędy uniemożliwiające korektę. W takim przypadku grafika może zostać wydrukowana tylko z podpisem podstawowym (tytuł , autor, technika).
Zapewne te rozbudowane opisy podniosą atrakcyjność albumu, jak również wprowadzą czytelnika w świat wyobraźni autorów. Podejrzewamy również, że niektóre opisy będą wielce zaskakujące i wniosą trochę humoru.
Zatem autorzy grafik muszą podjąć decyzję, czy ich wizja zostanie opatrzona odautorskim komentarzem, podpowiedziami, wskazówkami, czy też pozbawiona opisu będzie oddziaływać na odbiorcę tylko formą plastyczną.

Album będzie rozpoczynało kilka opowiadań znanych polskich autorów. (Kogo? Na razie trwają uzgodnienia:)

Zarezerwowaliśmy również miejsce na jedno opowiadanie konkursowe. W konkursie mogą brać udział tylko i wyłącznie opowiadania nigdzie wcześniej nie publikowane (dotyczy to również stron internetowych).
Nagrodzone opowiadanie może zostać zilustrowane przez jednego ze współpracujących z wydawnictwem artystów.
Istnieje również możliwość zilustrowania nagrodzonego opowiadania pracami wykonanymi przez autora lub innego artystę biorącego udział w konkursie graficznym. Zatem, może stworzy się jakiś zespół twórczy, pisarz-ilustrator? A może na jakimś forum autorzy opowiadań będą poszukiwać do współpracy ilustratorów?
W takim przypadku współpracujący ze sobą autorzy (pisarz i grafik) przysyłają swoje prace w jednej przesyłce (zawierającej odpowiednio wypełnione dwa formularze zgłoszeniowe i dwie płyty CD z pracami).
Prace współpracujących ze sobą artystów będą rozpatrywane jednak niezależnie. (Jest możliwe, że opowiadanie zostanie wydrukowane bez ilustracji współpracującego grafika , lub grafiki zostaną zaprezentowane bez opowiadania które ilustrują.)

Antologia opowiadań, grafik i krótkich form komiksowych pt: OBCY ma promować polskich artystów i ich twórczość.

Przewidywany termin ukazania się antologii w sprzedaży - grudzień 2006.

Będzie to pozycja kontynuująca serię albumów graficznych rozpoczętą przez antologię Smoki.
Zawierać ona będzie część zarezerwowaną dla autorów zaproszonych do współpracy przez wydawcę i galerię prac konkursowych.
Album w formacie A4, drukowany w kolorze na kredowym papierze będzie obejmować około 140 stron.

NAGRODY:

Wydawnictwo Labirynt przewiduje trzy pierwsze nagrody w kategoriach:

 • Opowiadanie – 500 zł
 • Grafika wykonana technikami tradycyjnymi – 500 zł
 • Grafika wykonana za pomocą technik digitalnych – 500 zł

W obydwu kategoriach graficznych zostaną również przyznane trzy równorzędne wyróżnienia.
Dodatkowo, wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają bezpłatnie po 2 egzemplarze antologii OBCY.

Nazwiska nagrodzonych autorów zastaną publicznie ogłoszone w dniu ukazania się antologii w sprzedaży.

Wszyscy artyści uzyskają zaproszenie do udziału w kolejnych tematycznych antologiach oraz zostaną wpisani w „bazę ilustratorów” wydawnictwa i do nich w pierwszej kolejności będą kierowane propozycje płatnej współpracy przy wydawaniu książek i komiksów.

Wybrane prace będą prezentowane w galerii na www.labiryntboox.pl wraz z linkami do twórców.

Prace nie nagrodzonych autorów będą umieszczone w antologii bezpłatnie.

Regulamin konkursu:

 1. Prace będą prezentowane w albumie w poszczególnych kategoriach:
 • Obcy świat (OS)
 • Spotkanie (S)
 • Obcy wśród nas (OWN)
 • Technologia obcych (T)
 • Komiks (K) ( UWAGA! W tej kategorii będą przyjmowane formy komiksowe 1-5 stron. Komiksy zawierające powyżej pięciu stron nie będą dopuszczone do konkursu.)
 • Opowiadanie ( O)

UWAGA! Prace graficzne są przyjmowane tylko i wyłącznie na nośnikach CD, wszystkie prace podpisane (kategoria, autor, tytuł pracy, technika wykonania, format oryginału). Płyta powinna być podpisana, zaś pliki w rozdzielczości 300 dpi, jpg. tiff lub psd, max. wymiar A3.
Pliki należy podpisywać wg wzoru: kategoria, autor, tytuł, technika (TR- tradycyjne, DI- digitalna), (np.: T, Adam Kowalski, statek Tralfamagorian, TR- tusz, 210x297 mm) lub (T, Piotr Malinowski, Matka obcych, DI- psd 7,0).
Jeżeli praca jest wykonana techniką mieszaną, połączeniem technik tradycyjnych i digitalnych, to autor sam musi określić czy praca należy do „digitalnych” (DI), czy do „tradycyjnych” (TR).

Do płyty należy dołączyć wydruk ( wydruki) w formacie A4. W żadnym wypadku nie należy wysyłać prac za pomocą internetu ani wysyłać oryginałów (wykonanych technikami tradycyjnymi) pocztą!!!

Każdy autor może wysłać dowolną ilość prac w każdej kategorii. Nadesłane płyty CD i wydruki nie będą zwracane.


UWAGA! Opowiadania konkursowe muszą nawiązywać do tematyki albumu. Prace o innej tematyce nie będą brane pod uwagę. Prace biorące udział w konkursie na opowiadanie powinny być nadesłane na płycie CD w formacie Word, jak również w formie wydruku. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedno opowiadanie. Płyta z opowiadaniem musi być czytelnie podpisana, zaś plik opisany wg wzoru : imię i nazwisko autora, tytuł. Opowiadanie nadesłane na konkurs musi być premierowe ( nigdzie wcześniej nie publikowane, również w internecie, jak również nie zgłoszone do innego konkursu odbywającego się w tym samym czasie co konkurs „OBCY”). Opowiadanie konkursowe może zawierać do 35000 ( do trzydziestu pięciu tysięcy) znaków wraz ze spacjami.

Nagrodzone opowiadanie (przeznaczone do druku) po dokonaniu ewentualnej korekty zostanie odesłane autorowi do akceptacji.

 1. Prace z dopiskiem OBCY należy nadsyłać na adres wydawnictwa:

LABIRYNT
ul. Wesoła 4
05–816 Michałowice

 1. Wszelkie dodatkowe pytania proszę kierować : labirynt@labirynt.pl , piotr@sendilkelm.pl lub tel. kom. 601 38 65 42.

 2. Nieprzekraczalny termin przyjmowania prac upływa 30 maja 2006.

 3. W dniach 30.05-05.06.2006 na stronie www.labiryntboox.pl zostanie ogłoszona lista autorów, których prace graficzne zostaną zamieszczone w albumie oraz zostaną zamieszczone w galerii fragmenty niektórych prac konkursowych. Nazwisko autora zwycięskiego opowiadania zostanie ogłoszone w dniu, w którym album trafi do sprzedaży.

 4. Autorzy biorący udział w konkursie proszeni są o czytelne wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie www.labiryntboox.pl, podpisanie go czytelnie i przesłanie wraz z pracami.

UWAGA! Szczególną uwagę należy zwrócić na część formularza dotyczącą ewentualnej zgody na publikowanie danych teleadresowych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie autorów niepełnoletnich jest pisemna zgoda opiekunów prawnych. Stosowne oświadczenie znajduje się na końcu formularza zgłoszeniowego.

 1. Prace przesłane bez formularza lub z formularzem błędnie lub częściowo wypełnionym nie będą brały udziału w konkursie.

 2. Każdy autor może nadesłać dowolną ilość prac graficznych. Wydawnictwo Labirynt zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ilości prac poszczególnego autora lub zamieszczenia w albumie fragmentu pracy.

 3. Wydawnictwo nie zwraca materiałów nadesłanych na konkurs.

 4. Wszyscy uczestnicy konkursu będą mogli nabyć egzemplarze antologii po 50% ceny okładkowej, powiększonej o koszt przesyłki ( list polecony).

 5. Wydawnictwo Labirynt zastrzega sobie prawo do odstąpienia od druku albumu „OBCY”, z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku prace nadesłane na konkurs nie będą wykorzystywane przez wydawnictwo do celów innych publikacji bez ponownej pisemnej zgody autorów.

 informacja i regulamin nadesłane przez wydawnictwo Labirynt

Albumy Labiryntu - 2 - Obcy

Wydawnictwo: Labirynt Boox
Rok wydania polskiego: 5/2007
Liczba stron: 116
Format: A4
Oprawa: miękka
Papier: kredowy
Druk: kolor
Dystrybucja: księgarnie, internet
ISBN-13: 978-83-919658-7-0
Wydanie: I
Cena z okładki: 48,00 zł
Materiały powiązane:blog comments powered by Disqus