Konkurs "Komiks orbitalny. 540 rocznica urodzin astronoma"


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: Wojciech Łowicki

Czas trwania konkursu: od 19 lutego 2013 do 18 sierpnia 2013

Z okazji przypadającej na 19 lutego daty urodzin Mikołaja Kopernika został ogłoszony konkurs na komiks związany z 540 rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika.

Regulamin konkursu:

"KOMIKS ORBITALNY. 540 ROCZNICA URODZIN ASTRONOMA"

 1. Fundacja CBO ze wsparciem Urzędu Miasta Torunia ogłasza konkurs na komiks związany z 540 rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika;
 2. Konkurs trwa od 19 lutego 2013 r. (rocznica urodzin Astronoma) do 18 sierpnia 2013 r.;
 3. Nie ma ograniczeń co do narodowości, wieku, płci oraz profesji uczestników;
 4. Nie ma ograniczeń co do tematyki i konwencji (od realizmu historycznego do pastiszu i satyry) prac konkursowych, jednak powinny łączyć się z tematycznie z Mikołajem Kopernikiem, astronomią, Toruniem...;
 5. Nie ma ograniczeń co do techniki (grafika, collage, fotografia...) wykonania pracy;
 6. Każdy uczestnik może przesłać dowolną ilość prac na konkurs;
 7. Nie ma ograniczeń co do objętości pracy konkursowej, może być to nawet pojedyncza strona;
 8. Prace konkursowe są przyjmowane na drodze elektronicznej w postaci plików jpg (w rozdzielczości 300dpi) równocześnie na adresy: tomk@umk.pl oraz wojciech.lowicki@wp.pl do dnia 18 sierpnia 2013;
 9. Praca konkursowa powinna być oryginalna, nie publikowana nigdzie wcześniej. Bez znaczenia jest data jej powstania;
 10. Za zwycięstwo w konkursie przewidywana jest nagroda w wysokości 1.000 (tysiąc) PLN
 11. Pula nagród może zostać zwiększona;
 12. Przewidziane są nagrody specjalne, ufundowane przez partykularnych sponsorów;
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych na wystawach przez nich organizowanych w roku 2013 oraz katalogu konkursowym;
 14. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na 24. Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi w dn. 5 października 2013 r.;
 15. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację powyższego regulaminu;
 16. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Kontakt: poprzez e-maile podane w treści regulaminu.blog comments powered by Disqus