Konkurs: "Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień"


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od 1 października 2017 do 10 listopada 2017

Senacki Zespół Strażaków postanowił zorganizować konkurs dla dzieci i młodzieży zatytułowany „Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień” popularyzujący wiedzę na temat bezpieczeństwa pożarowego.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz podopiecznych placówek opiekuńczych.

Przedmiotem konkursu będą prace plastyczne pod hasłem „Strażak i ja” (dla uczniów szkół podstawowych), komiksy pod hasłem „Dzielnym być jak strażak i każdemu w potrzebie pomagać” (dla uczniów gimnazjum) oraz prace audiowizualne pod hasłem „Na straży naszego bezpieczeństwa” (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

Konkurs odbywać się będzie w roku szkolnym 2017/2018. Podczas finału konkursu w Senacie w maju 2018 r. zaprezentowane zostaną wyróżnione prace, a ich autorzy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.blog comments powered by Disqus