Konkurs komiksowy "MÓJ Lublin"


Odpowiedzialny ze strony Gildii za konkurs: materiały prasowe

Czas trwania konkursu: od 10 marca 2017 do 31 maja 2017

Lublin posiada niezliczoną ilość historii, legend i opowieści. Niektóre z nich są prawdziwe inne nie. Proszę zaproś nas do "swojego" Lublina. Opowiedz nam o tym jaki on jest dla Ciebie. Może ta przygoda przytrafiła Ci się na prawdę, a może jest to opowiadanie, które stworzyła Twoja wyobraźnia?

Tematem plastycznego konkursu komiksowego jest opowiedzenie historii prawdziwej bądź fantastycznej o Lublinie, jak go postrzegasz, czym jest dla Ciebie. Posługując się medium jakim jest komiks stwórz niezwykłą opowieść, przykuj uwagę i zdobądź niezwykłe nagrody!

Na komiksy czekamy do 31 maja!

Organizatorzy

WARSZTATY KOMIKSU

zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w komiksowym konkursie plastycznym pt. „MÓJ LUBLIN”

Organizator konkursu: Warsztaty Komiksu.

Temat konkursu: „MÓJ LUBLIN” wiąże się z Jubileuszem 700lecia nadania Lublinowi praw miejskich.

Cele konkursu:

- popularyzowanie wiedzy na temat Lublina,

- pogłębianie zainteresowań artystycznych wśród dzieci i młodzieży, - zainteresowanie dzieci i młodzież komiksem,

- promowanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych,

Adresaci konkursu:

- uczniowie szkół podstawowych,

- uczniowie szkół gimnazjalnych,

- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,

Zasady uczestnictwa:

- warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie komiksu przedstawiającego Twój stosunek, przygodę, ważne wydarzenie w Twoim życiu związane z Lublinem,

- prace wysyłane na konkurs muszą być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu,

- komiksy nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich innych twórców oraz nie mogą być wcześniej publikowane,

- w konkursie mogą brać udział uczestnicy zajęć lub warsztatów plastycznych organizowanych w domach, ośrodkach, klubach kultury lub szkołach z Lublina. Konkurs jest otwarty również dla dzieci nieuczestniczących w zajęciach plastycznych – w tej sytuacji zgłoszenia dokonują rodzice dziecka,

- technika wykonania pracy dowolna,

- prace powinny mieć format A4,

- komiks może posiadać max 4 strony (okładka nie wlicz się w liczbę stron)

- orientacja kartki – pionowa,

- stron komiksu nie można zszywać,

- każda strona komiksu powinna znajdować się na osobnej kartce,

- każdy uczestnik może złożyć dwie prace,

- do każdej pracy powinna być dołączona, podpisana przez osobę pełnoletnią, karta informacyjna zawierająca następujące dane: imię i nazwisko uczestnika; data urodzenia; dane teleadresowe placówki, którą reprezentuje uczestnik; imię i nazwisko instruktora/nauczyciela/opiekuna/rodzica wraz z danymi kontaktowymi (telefon, mail),

- prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

- osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych (umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatora).

- prace należy nadsyłać lub składać osobiście do 31 maja do Fili nr 35 MBP ul Bursztynowa 20, 20-576 Lublin.

Uwaga! Liczy się data wpłynięcia pracy do Organizatora, nie data stempla pocztowego.

Ocena prac i nagrody:

- prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych:

I kategoria 6-8 lat

II kategoria 9-12 lat

III kategoria 13 – 19 lat

- prace oceniać będzie trzyosobowa Komisja Konkursowa powołana przez organizatora,

- laureaci i wyróżnieni otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe,

- prace wybrane przez jury wezmą udział w wystawie pokonkursowej zorganizowanej w Fili nr 35 MBP ul Bursztynowa 20,

- ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród oraz wernisaż nagrodzonych prac odbędzie się 12 czerwca o godz. 17:00 w Fili nr 35 MBP ul Bursztynowa 20. Po 12 czerwca dostępne będą na stronie wydarzenia na FB,

- laureaci i wyróżnieni oraz ich instruktorzy zobowiązani są do udziału w spotkaniu podsumowującym oraz osobistego odbioru nagród i dyplomów,

Kontakt: informację o konkursie udziela Agata Komorowska,

nr tel: 662 918 308, e-mail: konkursmojlublin@gmail.com

ZAPRASZAMY DO TWÓRCZEGO DZIAŁANIA!

:: Źródło ::blog comments powered by Disqus