"Jak chłop łabędzia za żonę wziął" - kolejny komiks w gwarze

2 grudnia 2006

Legendy Warmińskie - 1 - Jak chłop łabędzia za żonę wziął Jarosław Gach poinformował nas, że 16 grudnia podczas kolejnego Jarmarku "Ręką Dzieło" w Jonkowie pod Olsztynem, nastąpi premierowa prezentacja komiksu Jak chłop łabędzia za żonę wziął, którego autorami są Marcin Wakar (scen.) i Jarosław Gach (rys.). Publikacja ta ukazała się nakładem Stowarzyszenia "Wolna Grupa Twórcza", i jest pierwszym w kraju komiksem napisanym w gwarze warmińskiej (z polskim tłumaczeniem).

Komiks ten jest publikacją darmową, część nakładu powędruję do Olsztyńskich bibliotek szkolnych, a część będzię dostępna w placówkach Muzeum Warmii i Mazur. Jako że to dość ograniczony zasięg, tym większą atrakcją jest fakt, że dostępny on też będzie na jarmarku "Ręką Dzieło" w Jonkowie.

Autorzy mają nadzieję rozpocząć tym komiksem cykl Legend warmińskich, które mogły by po zebraniu zostać udostępnione w przyszłym roku w oficjalnym obiegu księgarskim.

Na tej stronie znajdziecie trzy przykładowe plansze z tego albumu.

info: Jarosław Gach

blog comments powered by Disqus