Lutowa "Polonistyka" o komiksach

25 lutego 2014

W najnowszym, lutowym wydaniu magazynu "Polonistyka" poświęcono wiele uwagi tematyce komiksu. W piśmie znajdziecie m.in.:

  • Komiks – sztuka ulokowana "pomiędzy". Mówi się, że komiks opowiada historie. W rzeczywistości jednak wcale tak nie jest. Obrazki, z których składa się komiks, są bowiem nieme. Opowieść snuje ten, kto na nie patrzy i dostrzega powiązania pomiędzy różnymi elementami ukazanymi na rysunkach.
  • Dziennikarz ze szkicownikiem. O komiksowych reportażach. Pod koniec lat 60. undergroundowi rysownicy przełamali cenzorski Kodeks Komiksowy i odmienili amerykański komiks. Jedną z najważniejszych cech nowego nurtu było zwrócenie się ku tematom bliższym rzeczywistości i wysunięcie na pierwszy plan, spychanego wcześniej na margines, autora.
  • Między słowem a obrazem ... w komiksie Achtung Zelig! Autorzy albumu opowiadają o wydarzeniach osadzonych w realiach II wojny światowej. Historia opowiedziana przez małego chłopca przypomina raczej mroczną bajkę niż typową relację z wojennych przeżyć. To komiks, któremu daleko do stereotypowych historii obrazkowych.
  • Komiksowe adaptacje i dopowiedzenia. Z perspektywy szkolnego polonisty, którego pracę na lekcji oraz dobierany materiał i metody jego realizacji determinuje program nauczania, najcenniejszymi komiksami proponowanymi do wykorzystania w pracy z uczniami będą takie, które dadzą się gładko wpasować pomiędzy inne, ważniejsze teksty i stworzą wyraźny punkt odniesienia dla obowiązkowych lektur. (artykuł do pobrania w formacie pliku PDF)
  • Mangowe fascynacje – fakty i mity. Od lat 90. ubiegłego stulecia manga i anime powoli gromadziły wokół siebie znaczną liczbę fanów. Japońskie produkcje telewizyjne – seriale animowane, zwane właśnie anime – wkroczyły do świadomości widzów.
  • Co pokazuje fotografia? Zajęcia dziennikarskie w szkole mogę przyjąć różnorodną formę. Poświęcić je można doskonaleniu umiejętności redagowania wypowiedzi pisemnych, ale także uwrażliwianiu na znaczenie nowych mediów we współczesnym świecie.
  • Książki na długim sznurku. Zespolenie krótkiego tekstu z obrazem jest moim żywiołem i samodzielne odkrywanie możliwości tkwiących w tej formie książki stało się moją wielką pasją. ... Z Iwoną Chmielewską, która tworzy książki obrazowe, głównie autorskie, rozmawia Anita Jarzyna.

Spis treści:

3 Przemysław Zawrotny, Komiks na liście obecności
4 Jerzy Szyłak, Komiks – sztuka ulokowana "pomiędzy"
9 Tomasz Pstrągowski, Dziennikarz ze szkicownikiem. O komiksowych reportażach
14 Łukasz Czubak, Między słowem a obrazem ... w komiksie Achtung Zelig!
19 Wycieczka do biblioteki
20 Przemysław Zawrotny, Komiksowe adaptacje i dopowiedzenia
25 Agata Włodarczyk, Mangowe fascynacje – fakty i mity
29 Aleksandra Francuz, "Bają o tym starce..." – czyn heroiny i inne opowieści w Świtezi Mickiewicza
33 Bożena Karasińska, Szukam niebanalnych pomysłów… O projekcie gimnazjalnym
35 "Książki na długim sznurku...” Z Iwoną Chmielewską rozmawia Anita Jarzyna
39 Tomasz Żaglewski, Komiks w szkolnej ławce. Edukacyjne zastosowanie opowieści obrazkowych
43 Przemysław Zawrotny, Komiks w Polsce – sztuka masowa i atrakcyjna?
47 Jakub Padewski, Co pokazuje fotografia?

Czasopismo "Polonistyka" adresowane jest do nauczycieli polonistów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, odbierane także jako pismo literackie. Zadaniem czasopisma jest podnoszenie i doskonalenie stopnia umiejętności zawodowych nauczycieli poprzez aktualizację ich wiedzy oraz dydaktyki nauczania. Zespół redakcyjny skupia najwybitniejszych badaczy i krytyków literatury, językoznawców, specjalistów w zakresie metodyki nauczania języka polskiego, wyróżniających się nauczycieli. Periodyk ukazuje się od 1948 roku.


CD Jack za "Polonistyka"blog comments powered by Disqus