Pokój gorszy od wojny - recenzja wydania zbiorczego "Wiecznej wolności"

12 września 2017

Marzenie o szczęściu oderwanym od wszelkich systemów wartości jawi się absurdem. A jednak powraca nieustannie, nie tylko w literaturze. Nic dziwiąc, że stało się idée fixe autorów SF, szukających szczęścia na drodze samodoskonalenia człowieka. W końcu jednak moda na ten optymizm przeminęła. Został tylko człowiek z marną egzystencją i przeczuciem własnej wielkości, którego, rezygnując z kontekstu absolutu, nie jest w stanie potwierdzić. Więcej...

blog comments powered by Disqus