Wkrótce premiera komiksu o rtm. Witoldzie Pileckim

11 lutego 2018

Jeszcze w lutym do sprzedaży ma trafić komiks o rtm. Witoldzie Pileckim, patriocie i bohaterze wojennym, członku podziemia antyniemieckego w czasie okupacji, dobrowolnym więźniu niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz, powojennym konspiratorze podziemia antykomunistycznego, zamordowanym przez władze Polski pojałtańskiej w więzieniu MBP na Mokotowie 25 maja 1948 r. Więcej...

blog comments powered by Disqus