Jak polscy odbiorcy postrzegają bohaterki mang tworzonych przez kobiety?

14 marca 2018

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu oraz Fundacja Instytut Kultury Popularnej zapraszają na kolejne spotkanie w ramach Poznańskiej Dyskusyjnej Akademii Komiksu, które odbędzie się 21 marca o godzinie 18:00 w NOVA. Czytelnia Komiksów i Gazet.

Temat: Jak polscy odbiorcy postrzegają bohaterki mang tworzonych przez kobiety?

Japońska popkultura związana z mangą i anime jest powszechnie opisywana jako bardzo odmienna od zachodniej kultury komiksu i animacji, zwłaszcza w kontekście podejścia do kobiecości i seksualności. To bardzo ogólne stwierdzenie jest uzasadniane między innymi analizami konserwatywnego, tradycyjnego podejścia do ról płciowych w Japonii (nie tak znowu odległego od europejskiego) oraz opisami kultury otaku z jej lalkami, poduszkami, figurkami. Wykład jest podsumowaniem badań przeprowadzonych wspólnie z Hanną Kupś oraz wcześniejszych wystąpień konferencyjnych, w których skupiłyśmy się na spojrzeniu samych kobiet, mangaczek, i skonfrontowaniu go z polskim odbiorcą popkultury.
Badania, o których opowiem, dotyczyły prac opublikowanych po 2000 roku. Ich celem było sprawdzenie, na ile twierdzenia o infantylizacji czy seksualizacji mangowych bohaterek zostaną potwierdzone w przypadku pozytywnych lub negatywnych postaci kobiecych i w oczach polskich czytelników mang, komiksów oraz osób niezainteresowanych jednymi i drugimi. Uczestnicy badań byli proszeni o ocenę kilku cech bohaterki na podstawie dwóch obrazków pokazujących jej twarz i sylwetkę. Poza tym pytałyśmy ich o zainteresowania i wykształcenie. Interesowało nas raczej pierwsze spojrzenie odbiorcy, a nie dogłębne opracowanie postaci i ich historii, nie chciałyśmy też analizować wybranych mang od strony teoretycznej, ale przekonać się, jak widzi je odbiorca zaznajomiony z japońską popkulturą i osoba nią niezainteresowana.

Informacje o prelegentce:
Agnieszka Czoska jest doktorantką w Instytucie Psychologii UAM, a pracuje na Wydziale Neofilologii UAM. Jej zainteresowania naukowe obejmują komunikację multimodalną, metatekst, proces czytania. Poza tym recenzuje komiksy i książki dla portalu Nie Tylko Gry i prowadzi wywiady dla czasopism Fabularie i Miasteczko Poznań.

Dzięki współpracy z Wydawnictwo TADAM słuchacze kolejnych wykładów, oprócz wrażeń z ciekawych prelekcji mogą wynieść ze spotkania także prezent związany z tematyką poruszaną w ramach Akademii. Wśród słuchaczy marcowego wykładu zostaną rozlosowane dwa numery magazynu Zeszyty Komiksowe - 23 i 24 oraz komiks "Niczego nie dotykać" Noela Simsolo (scen.), Frederica Beziana (rys.), wydany przez wydawnictwo Taurus Media.


-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

PDAK to spotkania dla osób zainteresowanych komiksem i tych, którzy chcą go poznać z innej, ciekawszej strony.
PDAK to spotkania w formie wykładu lub prezentacji, podczas których ścierają się odmienne poglądy, widziane z różnych perspektyw naukowych.
PDAK to spotkania, na których równie ważne jak wykład są dyskusja i Twoje zdanie.
PDAK pozwoli zrozumieć, że komiks to coś więcej niż proste historyjki obrazkowe i odkryć fascynujący świat gry między słowem a obrazem. Spotkania odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca w Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 38/40, w NOVA. Czytelnia Komiksów i Gazet godz. 18.

Organizatorami Poznańskiej Dyskusyjnej Akademii Komiksu są Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu oraz Fundacja Instytut Kultury Popularnej

Spotkania są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Kontakt:
dr hab. Rafał Wójcik, Oddział Zbiorów Specjalnych,
Biblioteka Uniwersytecka
tel.: 61 829 38 29, email: rafal@amu.edu.pl
www: lib.amu.edu.pl
oraz
dr Michał Traczyk, Biblioteka Uniwersytecka/Fundacja Instytut Kultury Popularnej,
ul. Geodetów 30,60-447 Poznań;
tel. 603 079 750,
email: kontakt@fundacja-ikp.pl
www: http://fundacja-ikp.pl/

Bezpłatny wstęp


CD Jack za PDAK

:: Źródło ::blog comments powered by Disqus