Pierwsza edycja Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej

24 kwietnia 2018

Maj w tym roku zapowiada się wyjątkowo komiksowym! Na tydzień przed Komiksową Warszawą i Pyrkonem (17-20 maja) będzie okazja wziąć udział w pierwszej edycji Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej, który będzie się składał z dwóch części: Konferencji "Komiks niepokorny" (10-11 maja) i Dnia Darmowego Komiksu (12 maja).

O konferencji "Komiks niepokorny":

Fakt, iż komiks powstał jako wytwór popkultury, funkcjonuje jako jej stały element, sprawia, że najczęściej kojarzy się tę formę przekazu ze schematyzmem, uproszczeniami, stereotypizacją, które zapewnić mają jednoznaczność i czytelność przekazu oraz masowy odbiór. Na obszarze twórczości komiksowej wyróżnić można jednak także komiks niepokorny. Określenie to rozumiemy jako przełamywanie rozmaitych tabu – społecznych, obyczajowych, politycznych, naruszanie powszechnie przyjętych norm i reguł estetycznych, usytuowanie poza mainstreamem. Ten brak pokory kojarzy nam się w oczywisty sposób z twórczością undergroundową, choć nie tylko z nią. Interesuje nas szeroko rozumiany kontrkulturowy potencjał medium, komiks jako forma buntu, przekory wobec kultury głównego nurtu, wyzwanie rzucone spetryfikowanym wzorcom fabularnym, konwencjom graficznym… Komiks kontra… komiks w kontrze do… komiksowy bunt, niepokorność, obrazoburstwo to kwestie, które chcemy poddać naukowej refleksji podczas organizowanej konferencji. Zgłaszane referaty dotyczyć mogą następujących obszarów tematycznych:

– bunt jako komiksowy motyw fabularny,
– komiks undergroundowy, awangardowy,
– różne sposoby przełamywania komiksowych konwencji przedstawieniowych,
– czy komiks mainstreamowy może być zbuntowany?
– komiks kontra cenzura,
– filmowe adaptacje komiksów – przełamanie schematu, polemika z pierwowzorem.

Organizowana konferencja ma w założeniu stanowić otwarte forum dyskusyjne skupiające badaczy zajmujących się różnymi dyscyplinami naukowymi. Zapraszamy kulturoznawców, socjologów, psychologów, literaturoznawców, filmoznawców, pedagogów oraz przedstawicieli wszystkich innych dziedzin naukowych.

Konferencja odbędzie się 10-11 maja 2018 w Collegium Maius (ul. Fredry 10) oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu (ul. Ratajczaka 38/40).

Efektem konferencji będzie punktowana monografia, której wydanie planowane jest na rok 2019.

Jednocześnie wszystkich uczestników zapraszamy do wzięcia udziału w innych wydarzeniach odbywających się 12 maja w ramach pierwszej edycji Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej.

blog comments powered by Disqus