Recenzja mangi "Opus"

9 maja 2018

Opus jest komiksem kilkakrotnie niedokończonym. Najpierw ukazywał się w japońskim czasopiśmie „Comic Guys”, które zostało zamknięte, nim autor zdołał zakończyć historię. Było to w latach 1995-1996. W 2010 roku Satoshi Kon zmarł, a w jego papierach odnaleziono kolejny rozdział historii, który obwieszczono zakończeniem, co dało impuls do dwutomowego wydania zbiorczego. Tyle że ów rozdział był w zasadzie tylko szkicem a domknięcie historii – częściowe, pozostawiające wiele luźnych wątków i wyraźnie zaznaczoną przestrzeń na kontynuację. Której już najprawdopodobniej nie będzie, za oczywistą sprawą śmierci autora ale i decyzją wydawców, by komiks uznać za skończony. W polskim wydaniu otrzymujemy komplet zeszytów, łącznie ze wspomnianym szkicem „zakończenia”, w jednym omnibusie. Więcej...

blog comments powered by Disqus