Konkurs na krótką formę komiksową "Julian Tuwim"

20 czerwca 2013

Dom Literatury w Łodzi ogłosił konkurs na krótką formę komiksową ph. "Julian Tuwim".

Temat należy rozumieć wielorako, w tym dotyczy on:

  • postaci i biografii Juliana Tuwima;
  • bezpośredniego lub pośredniego nawiązania do jego twórczości;
  • jego związku z Łodzią, Warszawą, Inowłodzem, Tomaszowem Mazowieckim czy Spałą.

Uczestnik konkursu może przysłać tylko jedną pracę komiksową stanowiącą zamkniętą całość, o maksymalnej objętości ośmiu plansz.

Prace należy przesłać na adres: Dom Literatury, ul. Roosevelta 17, 90-056 Łódź, z dopiskiem "Komiks Tuwim".

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31 sierpnia 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Pula nagród  wynosi 10.000 zł. Nagrody zostaną wręczone w dniu 5 października 2013 roku podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi.

  • Pełen regulamin znaleźć można tutaj
  • Karta zgłoszeniowa znajduje się tutaj

CD Jack za Dom Literatury

:: Źródło ::blog comments powered by Disqus