"Cela nr 1"

Scenariusz: Adam Święcki
Rysunek: Adam Święcki

Komiks pt. Cela nr 1, którego autorem jest Adam Święcki, brał udział w konkursie na krótką formę komiksową, zorganizowanym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi w 2017 roku.

Prezentowany jest jako część retrospektywnej wystawy internetowej portalu Gildia.pl i kierownictwa MFKiG w Łodzi.


blog comments powered by Disqus