"Dziewanna: Pani Szczurów"

Scenariusz: Adam Święcki
Rysunek: Adam Święcki

Poniżej zamieszczony komiks brał udział w konkursie zorganizowanym w ramach XIV Międzynarodowego Festiwalu Komiksu w Łodzi w 2003 roku.
Prezentowany jest jako fragment retrospektywnej, internetowej wystawy pokonkursowej przygotowanej przez kierownictwo Festiwalu i serwis Gildia Komiksu.


blog comments powered by Disqus