"Coś pękło"

Scenariusz: Bartosz Sztybor
Rysunek: Henryk Glaza

Komiks Bartosza Sztybora i Henryka Glazy pt. Coś pękło brał udział w konkursie na krótką formę komiksową, zorganizowanym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi w 2016 roku i zdobył Grand Prix oraz 6.000 zł brutto.

Prezentowany jest jako część retrospektywnej wystawy internetowej portalu Gildia.pl i kierownictwa MFKiG w Łodzi.


blog comments powered by Disqus