"Dziwny sen Spielberga"

Komiks brał udział w konkursie zorganizowanym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Komiksu w Łodzi w 2007 roku i zdobył I nagrodę.

Prezentowany jest jako część retrospektywnej wystawy internetowej portalu Gildia.pl i kierownictwa MFK w Łodzi.


blog comments powered by Disqus