"Światy"

Scenariusz: Dominika Smagur
Rysunek: Dominika Smagur

Komiks pt. Światy, którego autorką jest Dominika Smagur, brał udział w konkursie na krótką formę komiksową, zorganizowanym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi w 2017 roku.

Prezentowany jest jako część retrospektywnej wystawy internetowej portalu Gildia.pl i kierownictwa MFKiG w Łodzi.


blog comments powered by Disqus