"Ostra biel"

Scenariusz: Grzegorz Janusz
Rysunek: Jacek Frąś

Komiks brał udział w konkursie zorganizowanym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi w 2009 roku i zdobył Grand Prix.

Prezentowany jest jako część retrospektywnej wystawy internetowej portalu Gildia.pl i kierownictwa MFK w Łodzi.


blog comments powered by Disqus