Hung Vinh Mac


Hung Mac jest znanym członkiem artystycznej bohemy Kalifornii; przygotowywał wiele projektów zarówno dla potrzeb filmów, jak i rozmaitych firm. Do jego licznych prac zaliczają się m.in. okładki do wielu wydanych przez Kenzer and Company dodatków do Kingdoms of Kalamar.
blog comments powered by Disqus