"Hikikomori"

Scenariusz: Jakub Woynarowski
Rysunek: Jakub Woynarowski

Komiks brał udział w konkursie zorganizowanym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Komiksu w Łodzi w 2007 roku i zdobył Grand Prix Konkursu Komiksowego Miedzynarodowego Festiwalu Komiksu "Komiks 2007".

Prezentowany jest jako część retrospektywnej wystawy internetowej portalu Gildia.pl i kierownictwa MFK w Łodzi.


blog comments powered by Disqus