"Contra entropiae"

Scenariusz: Jan Mazur
Rysunek: Daniel Chmielewski

Komiks Jana Mazura i Daniela Chmielewskiego brał udział w konkursie na krótką formę komiksową zorganizowanym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi w 2015 roku i zdobył w nim jedno z trzech wyróżnień oraz nagrodę pieniężną w kwocie 1000 zł brutto.

Prezentowany jest jako część retrospektywnej wystawy internetowej portalu Gildia.pl i kierownictwa MFKiG w Łodzi.


blog comments powered by Disqus