Janusz Stanny

Autor: Wikipedia
Ur.: 29 lutego 1932 , Warszawa
Zm.: 14 lutego 2014

Janusz Stanny - polski grafik, plakacista, ilustrator, rysownik, karykarurzysta, w latach 1986–2005 profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 1951–1957 studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; dyplom uzyskał w pracowni plakatu u Henryka Tomaszewskiego (1957). Janusz Stanny był m.in. autorem ilustracji do Pana Tadeusza, Adama Mickiewicza, Biblii, bajek La Fontaine'a, Don Kichota i baśni H. Ch. Andersena. Był także autorem opracowań plastycznych filmów animowanych. Publikował swoje prace w "Gazecie Wyborczej". W 2005 był członkiem komitetu wyborczego Włodzimierza Cimoszewicza.


Bibliografia:

Komiksy:
blog comments powered by Disqus