"Wyobraźnia"

Scenariusz: Julia Boczkowska
Rysunek: Julia Boczkowska

Komiks pt. Wyobraźnia, którego autorką jest Julia Boczkowska, brał udział w konkursie na krótką formę komiksową, zorganizowanym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi w 2017 roku.

Prezentowany jest jako część retrospektywnej wystawy internetowej portalu Gildia.pl i kierownictwa MFKiG w Łodzi.


blog comments powered by Disqus