"Wycieczka do Lichenia"

Komiks pt. Wycieczka do Lichenia, którego autorką jest Katarzyna Drewek-Wojtasik, brał udział w konkursie na krótką formę komiksową, zorganizowanym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi w 2017 roku.

Prezentowany jest jako część retrospektywnej wystawy internetowej portalu Gildia.pl i kierownictwa MFKiG w Łodzi.






blog comments powered by Disqus