"Krok po kroku"

Komiks Krzysztofa Dzikiewicza (scen.) i Katarzyny Urbaniak (rys.) pt. Krok po kroku brał udział w konkursie na krótką formę komiksową, zorganizowanym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi w 2017 roku i zdobył w nim Wyróżnienie o wartości 1000 zł brutto.

Prezentowany jest jako część retrospektywnej wystawy internetowej portalu Gildia.pl i kierownictwa MFKiG w Łodzi.


blog comments powered by Disqus