Krzysztof Owedyk (Prosiak)

Autor: Krzysztof Kaim

zdjęcie

Urodzony w roku 1971, absolwent liceum plastycznego w Katowicach. Najbardziej płodny rysownik III obiegu. W roku 1990 wpadł na pomysł, że zaistnieje na szerszym forum i zaczął wydawać zine'a o nazwie "Prosiaczek" zaczerpniętej od swojego pseudonimu. Swoje wydawnictwo nazwał Prosiacek Publishing i pod tą nazwą publikuje do dziś. Numer 1 "Prosiacka" został wydany w zimie 1990 roku. Zawierał głównie krótkie komiksy z jego scenariuszami o tematyce subkulturowej, ekologicznej, pacyfistycznej, antyfaszystowskiej, ale także jedno opowiadanie własnego autorstwa. Pisemko formatu A5 zawierające 20 stron odbitych na ksero zdobyło od razu popularność. Nakład wynosił około 700 egzemplarzy. Jak na III obieg to duży sukces. Następne numery drukował już na offsecie, co oczywiście podniosło ich jakość wizualną. Nakład wzrósł do ponad 1000 egzemplarzy. Do numeru 4 podejmował tę samą tematykę co w numerze pierwszym, choć widać było przemianę, która stopniowo następowała w jego twórczości. Numer 5, wydany wiosną 1993 roku, zaskoczył wszystkich. Zupełnie inna szata graficzna, tematyka, klimat komiksu. Dotychczas ironiczny, szyderczy i roześmiany Prosiak stworzył dzieło, jakiego dotąd nikt jeszcze nie widział. Z obserwatora stojącego twardo na ziemi przemienia się w unoszącego się nad ziemią filozofa. Po raz pierwszy publikuje 17-stronicowy komiks o powstaniu świata. Opowieść o niebiańskiej szkole, gdzie krnąbrny i nieposłuszny młody człowiek o imieniu Jah z nudów lepi z gliny człowieka i stwarza ziemię. Świetnie opowiedziana historia z niezgorszą grafiką. Kontynuacją tematu stworzenia świata będzie wydany w 1994 roku pełnometrażowy, fabularny komiks pt. Ósma czara, nawiązujący do biblijnych siedmiu czar gniewu z Apokalipsy Św. Jana. Zawierający 88 stron, drukowany już komiks został wydany w bardzo dużym nakładzie, a 5 lat później wydany ponownie w kolorowej, innej już graficznie sztywnej okładce. Do dziś jest rozprowadzany w III obiegu.
W roku 1994 Krzysztof zdobył główną nagrodę w krakowskim konkursie na komiks inspirowany literaturą. Wspaniale oddał poprzez komiks wiersz Bolesława Leśmiana pt. Dusiołek. Do dziś wydane zostały jeszcze "Prosiacki" nr 6, 7, 8 kontynuujące tematy z numeru 5, z tym, że numer 7 został w całości poświęcony bajkom urłałckim. Nazwa tychże bajek wzięta została od zina, wydanego przez Prosiacek Publishing, który zawierał wywiady z czołowymi "działaczami" trzecioobiegowymi, a także komiksy o konwencji bajkowej (nosił on nazwę "Luzjuba Urłałcza", a to dlatego, że każda z opisywanych osób miała podać dowolną sylabę i tak powstała nazwa zina ­ jedynego zresztą poświęconego samym twórcom). Owe komiksowe bajki, pełne humoru, absurdalności, fantastyki i niewiarygodnych zwrotów akcji są zarazem pełne głębszych i bardzo wartościowych treści. Motyw bajkowy, gdzie zawsze dobro i bieda walczy ze złem i bogactwem, ale u Prosiaka zło triumfuje...
Krzysztof Owedyk jest autorem wielu komiksów, które publikowane były w wielu zinach: "Lampa i Iskra Boża", "Kanaloza", "Pasażer", "AQQ". Udało mu się także zaistnieć na łamach pism oficjalnych: "Gambler", "Kelvin i Celsjusz", "Wegetariański Świat".
Poza tym wydał serie komiksową w postaci oddzielnych książeczek formatu A6 o treści satyrycznej, a także trzy części komiksu Blixa i Żorżeta, którego bohaterami jest para młodych ludzi.
Za zbiór komiksów Prosiacek ­ cztery w jednym otrzymał III nagrodę na komiks 1999 roku ogłoszony przez Krakowski Klub Komiksu.
Oprócz komiksów stworzył również "Mikroobrazy" -­ książeczki z grafiką w formacie A8 i "Smutną historię o pewnym świecie" w formacie A7. Wydał i zadbał o szatę graficzną w tomikach wierszy Dominiki Dancewicz i Krzysztofa Łysiewicza. Sam także jest twórcą kilku bardzo ciekawych tomików poezji, opublikowanych pod pseudonimem Lucy Fear : Neuropa, Senny Las, Zaciemniacz.
Zasłynął także z wydania zina pt. "40 i 4" w którym zakpił sobie z aktywistów działających na polu zinów. Wydał pisemko w którym nic co zostało zamieszczone nie było prawdą. Udowodnił tym jak wszyscy chłoną bezkrytycznie to, co przeczytają. Wielki skandal...
Brał udział w komiksowym hołdzie złożonym kapitanowie Żbikowi pt. Wesoły finał.
Prosiak jest twórcą bardzo rozmaitym i ciągle rozwijającym się. Ciągle rysuje i wydaje komiksy.
Obecnie pracuje nad ośmioczęściowym komiksem pt. Cierń w koronie ­ dla wydawnictwa kultura gniewu.
Mieszka z małżonką we Wrocławiu, gdzie również pracuje.

Publikacje komiksowe:
W latach 1990-99 fanzin "Prosiacek" wydawany samodzielnie przez autora (Prosiacek Publishing, razem 8 numerów),
"Prosiacek 1, 2, 3 + 4" (Pasażer 1998),
"Prosiacek 1, 2, 3, 4 + 6" (Pasażer 2000),
Ósma czara (I-sze wydanie Prosiacek Publishing 1994, II-gie wydanie Pasażer 1999),
Ratboy ­ Pierwsza krew, Wet za wet (Pasażer 1999),
Blixa i Żorżeta I (Pasażer 1999),
Blixa i Żorżeta II (Pasażer 2000),
Blixa i Żorżeta III (Pasażer 2003),
Objawienia i omamy pierwszy tom cyklu Cierń w koronie (kultura gniewu 2003),
Bajki Urłałckie (kultura gniewu 2003),
Klucz drugi tom cyklu Cierń w koronie (kultura gniewu 2004).

tekst pochodzi ze strony www wydawnictwa Kultura Gniewu


Bibliografia:

Komiksy:
blog comments powered by Disqus