"Sen Hieronima B."

Komiks Łukasza Piotrkowicza (scen.) i Krzysztofa Budziejewskiego (rys.) pt. Sen Hieronima B. brał udział w konkursie na krótką formę komiksową, zorganizowanym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi w 2017 roku i zdobył w nim Trzecią Nagrodę o wartości 2000 zł brutto.

Prezentowany jest jako część retrospektywnej wystawy internetowej portalu Gildia.pl i kierownictwa MFKiG w Łodzi.


blog comments powered by Disqus