"Sąsiad"

Komiks pt. Sąsiad, którego autorami są Magdalena Cielecka (scen.) i Michał Gowarzewski (rys.), brał udział w konkursie na krótką formę komiksową, zorganizowanym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi w 2017 roku.

Prezentowany jest jako część retrospektywnej wystawy internetowej portalu Gildia.pl i kierownictwa MFKiG w Łodzi.


blog comments powered by Disqus