"Nie zadzieraj ze śmigłowcem"

Scenariusz: Marcin Bujanowski
Rysunek: Marcin Bujanowski

Komiks pt. Nie zadzieraj ze śmigłowcem, którego autorem jest Marcin Bujanowski, brał udział w konkursie na krótką formę komiksową, zorganizowanym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi w 2017 roku.

Prezentowany jest jako część retrospektywnej wystawy internetowej portalu Gildia.pl i kierownictwa MFKiG w Łodzi.


blog comments powered by Disqus