"Instynkty"

Scenariusz: Marcin Podolec
Rysunek: Marcin Podolec

Komiks Marcina Podolca pt. Instynkty brał udział w konkursie na krótką formę komiksową, zorganizowanym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi w 2017 roku i zdobył w nim Wyróżnienie o wartości 1000 zł brutto.

Prezentowany jest jako część retrospektywnej wystawy internetowej portalu Gildia.pl i kierownictwa MFKiG w Łodzi.


blog comments powered by Disqus