"Garbage In, Garbage Out"

Komiks Mateusza Wiśniewskiego i Benjamina Bauchaua pt. Garbage In, Garbage Out brał udział w konkursie na krótką formę komiksową, zorganizowanym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi w 2016 roku i zdobył w nim Drugą Nagrodę oraz 3.000 zł brutto.

Prezentowany jest jako część retrospektywnej wystawy internetowej portalu Gildia.pl i kierownictwa MFKiG w Łodzi.


blog comments powered by Disqus