"Bajka o Iwanie"

Scenariusz: Michał Rzecznik
Rysunek: Marcin Podolec

Komiks brał udział w konkursie zorganizowanym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi w 2009 roku.

Prezentowany jest jako część retrospektywnej wystawy internetowej portalu Gildia.pl i kierownictwa MFK w Łodzi.


blog comments powered by Disqus