"Orchis"

Scenariusz: Nenko Genov
Rysunek: Piotr Rosner

Komiks pt. Orchis, którego autorami są Nenko Genov (scen.) i Piotr Rosner (rys.), brał udział w konkursie na krótką formę komiksową, zorganizowanym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi w 2017 roku.

Prezentowany jest jako część retrospektywnej wystawy internetowej portalu Gildia.pl i kierownictwa MFKiG w Łodzi.


blog comments powered by Disqus