"Przyjaciele"

Scenariusz: Olga Gralińska
Rysunek: Olga Gralińska

Komiks pt. Przyjaciele, którego autorką jest Olga Gralińska, brał udział w konkursie na krótką formę komiksową, zorganizowanym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi w 2017 roku.

Prezentowany jest jako część retrospektywnej wystawy internetowej portalu Gildia.pl i kierownictwa MFKiG w Łodzi.


blog comments powered by Disqus