Park Sang-Sun

Autor: Ceti
Ur.: 9 sierpnia 1974

Pierwsze kroki w Les Bijoux były trudne. Zdaniem artystki scenariusz wymagał przedstawienia dużej ilości złożonych emocji, co nie jest proste. Ponadto treść i zakres scenariusza daleko odbiegały od tego, co ona normalnie rysowała. Dodatkowo, w pierwszej fazie produkcji, skrócono terminy, co zmusiło ją do pośpiechu. W wyniku napiętej sytuacji doszło do nieporozumień między nią, jej rodziną i przyjaciółmi. Nie mówiąc już o tym, że podczas pracy trafiła na pogotowie, gdzie została zoperowana.
Na początku żałowała, że podjęła się zadania. Wszystkie znaki wskazywały na to, że sprzeciwia się niebiańskiej woli. Z czasem jednak uwierzyła, że te próby uczynią ją silniejszą osobą. Les Bijoux stało się jej ulubionym projektem, zapewne dlatego, że narodził się w takich bólach. Podchodzi do pracy, jak kamieniarz wycinający piękny brylant z nieoszlifowanego kamienia i ma nadzieję, że czytelnicy pokochają jej prace. Chciałaby też podziękować Eun-Ha i Inkyong, którym wiele zawdzięcza.
W 1997 debiutowałą w Issu i White Super Manga Contest w Broken Toy, gdzie wygrała nagrodę.
Jej ważniejsze prace to Requiem of the Soul i Lost Wings.


Komiksy:blog comments powered by Disqus