Paul O’Connell

Autor: materiały prasowe

Paul O'Connell jest twórcą serii komiksowej The Sound of Drowning, którą wydał samodzielnie w roku 2000. Jego prace pojawiały się również w różnorakich brytyjskich i międzynarodowych zinach, magazynach oraz antologiach komiksu. Autor współpracował ponadto z kilkoma artystami, których historie zamieszczone zostały w niniejszej antologii.

Obecnie O'Connell z pomocą Lawrence'a Elwicka pracuje nad wydaniem specjalnym The Sound of Drowning. Co więcej, pasek komiksowy Charlie Parker: Handyman, będący dziełem współpracy wyżej wymienionych autorów, ukazuje się regularnie w wielokrotnie nagradzanym brytyjskim czasopiśmie muzycznym "The Stool Pigeon".

Więcej prac Paula można znaleźć pod adresem: www.soundofdrowning.com


Komiksy:blog comments powered by Disqus