"Evermore - zawsze już"

Scenariusz: Paweł Kicman
Rysunek: Joanna Dutkiewicz

Komiks pt. Evermore – zawsze już, którego autorami są Paweł Kicman (scen.) i Joanna Dutkiewicz (rys.), brał udział w konkursie na krótką formę komiksową, zorganizowanym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi w 2017 roku.

Prezentowany jest jako część retrospektywnej wystawy internetowej portalu Gildia.pl i kierownictwa MFKiG w Łodzi.


blog comments powered by Disqus