"Józef musi dead"

Scenariusz: Paweł Śmiałek
Rysunek: Paweł Śmiałek

Komiks pt. Józef musi dead, którego autorem jest Paweł Śmiałek, brał udział w konkursie na krótką formę komiksową, zorganizowanym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi w 2017 roku.

Prezentowany jest jako część retrospektywnej wystawy internetowej portalu Gildia.pl i kierownictwa MFKiG w Łodzi.


blog comments powered by Disqus