"Wojskowa grochówka"

Scenariusz: Rafał Szubiak
Rysunek: Rafał Szubiak

Komiks Rafała Szubiaka pt. Wojskowa grochówka brał udział w konkursie na krótką formę komiksową, zorganizowanym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi w 2017 roku.

Prezentowany jest jako część retrospektywnej wystawy internetowej portalu Gildia.pl i kierownictwa MFKiG w Łodzi.


blog comments powered by Disqus