"Drużyna Ktulu!"

Scenariusz: Rafał Szłapa
Rysunek: Rafał Szłapa

Jak sam autor pisze o tej opowieści, Drużyna Ktulu! to "przygody nie za mądrych (ale za to skutecznych) poszukiwaczy tajemnic i mrocznych bóstw".


blog comments powered by Disqus