Tobiasz Piątkowski

Autor: Beata Bełzak

Urodzony w 1979 roku. Dyplomant na Wydziale Architektury Politechnki Warszawskiej. Współautor serii Status 7, 48 stron, Rezydent z Robertem Adlerem i Koszmary zebrane z Wiesławem Skupniewiczem oraz komiksów i magazynów dziecięcych. Pracuje jako conceptual designer.


Komiksy:
blog comments powered by Disqus