Wiele lat pracy w reklamie nauczyło nas, że informacje z ulotek należy podzielić przez dwa, odjąć od tego połowę i może 50% reszty będzie odpowiadało rzeczywistości. Pierwsze chwile w Peru przebiły wszystko. Przesłaniające świat mury, dziwne kontrole, brzydota i... ludzie zainteresowani jedynie grubością portfela, pozostawili nas z nieodpartym wrażeniem, że być może dobrze tu być zamkniętym w enklawach, bogatym turystą, ale podróżować będzie się parszywie... maugośka&tomek


blog comments powered by Disqus